Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Моле се сви адвокати АК Ниш да провере тачност својих података на сајту коморе и у случају грешке или неке промене о истом обавесте мејлом комору како би информације биле ажуриране због списка за одбрану по службеној дужностикоји који ће бити евидентиран на Call centru Адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности.

                    Важећи Статут Адвокатске коморе Ниш можете преузети овде.

                    Нацрт предлога измене и допуне Статута Адвокатске коморе Ниш можете преузети овде.

                    Пречишћен текст Статута Адвокатске коморе Ниш можете преузети овде.

                                   Одлука УО АК Ниш број: 688-4/2019 од 12.04.2019.године - можете преузети овде .

                                   Услови за осигурање од професионалне одговорности - можете преузети овде .

                                   Изјаву о сагласности за приступање колективном уговору о осигурању - можете преузети овде .

                                   Пример налога за уплату и налога за пренос - можете преузети овде .

 

Најновије вести
ПОСЕТА ОМБУДСМАНУ КАТАЛОНИЈЕ И АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ КАТАЛОНИЈЕ


Саопштење поводом закључка комисије за заштиту конкуренције


Смернице АК Србије број: 308/2018 од 20.04.2018.године за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва.


Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура


Најновија обавештења
Примедбе на предлог измене и допуне Нацрта Статута Адвокатске коморе Ниш


Последње предавање припремне наставе-обуке за полагање правосудног испита


Саопштење о Изборној Скупштини Адвокатске коморе Београда од 13.05.2017.године


Радионица - Заштита података о личности; Бесплатан семинар - Образац POPDV (Paragraf Lex d.o.o)


Саветовање "Фундаментални принципи и права на раду у прописима и пракси Србије и Међународне организације рада"