Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Моле се сви адвокати АК Ниш да провере тачност својих података на сајту коморе и у случају грешке или неке промене о истом обавесте мејлом комору како би информације биле ажуриране због списка за одбрану по службеној дужностикоји који ће бити евидентиран на Call centru Адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности.

Панел у вези почетка примене Закона о бесплатној правној помоћи, 16.09.2019.год. са почетком у 10 часов, Сала Вишег суда, ул. Вожда Карађорђа број 23, II спрат (велика сала)

Прилоге можете преузети овде:

АГЕНДА

Обука за одлучивање о захтеву за бесплатну правну помоћ презентација 

Правилник о упућивању подносиоца захтева на пружиоца бесплатне правне помоћи

ОДЛУКА O ПЛАТФОРМИ АДВОКАТУРЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА можете преузети овде

Извештај адв. Тање Арсић и адв. Биљане Бјелетић  можете преузети овде

Најновије вести
ПОСЕТА ОМБУДСМАНУ КАТАЛОНИЈЕ И АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ КАТАЛОНИЈЕ


Саопштење поводом закључка комисије за заштиту конкуренције


Смернице АК Србије број: 308/2018 од 20.04.2018.године за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва.


Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура