Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica

Добродошли

на Wеb презентацију Адвокатске коморе Ниша. На нашем сајту можете пронаћи информације о раду коморе, адвокатима коморе и најновије вести и обавештења. Са задовољством Вам стојимо на располагању за сва Ваша питања и сугестије.

ПОЗИВ
Позивају се адвокати да своје потребе за пријем адвокатских приправника достављају на мејл адвокатске коморе Ниша а исти ће бити објављени на сајту адвокатске коморе Ниша у делу "Огласи за пријем адвокатских приправника"

ПОЗИВ
У сврху бољег обавештавања, моле се адвокати да доставе своје бројеве мобилних телефона и мејл адресе уколико их до сада нису доставили

E-learning zakonik o krivičnom postupku
Радно време Адвокатске Коморе Ниш је од 08:00 до 16:00 часова.
Рад са странкама је уторком, средом и четвртком од 12:00 до 14:00 часова.
Рад са адвокатима и адвокатским приправницима је сваког дана од 08:30 до 15:00 часова.
Мејл адреса Адвокатске Коморе Ниш је advokatskakomora_nis@mts.rs

Поштоване колегинице и колеге,

Јуче 09.10.2018. године дошао сам до сазнања да лице Стојан Ђорђевић из Лесковца и даље држи своју таблу са назнаком "АДВОКАТ Стојан Ђорђевић - СТОЛЕ", иако је по решењу Адвокатске коморе Ниша број 973-2/14 од 13.01.2015. године, брисан из Именика адвоката Адвокатске коморе Ниша пошев од 10.04.2014. године.

С обзиром да се ради о флагрантном кршењу Статута Адвокатске коморе Ниша, као и непоштовању Одлука органа Адвокатске коморе Ниша, обавештавам Вас да ће убудуће овакви случајеви бити истакнути на web sajt Адвокатске коморе Ниша, као и да ће се предузимати одговарајуће Законом прописане мере.

АДВОКАТСКА КОМОРА НИШ
П р е д с е д н и к
Адвокат
Гордан Пантић

Решење о брисању можете преузети oвде.
Текст овог обавештења можете преузети oвде.

Моле се сви адвокати АК Ниш да провере тачност својих података на сајту коморе и у случају грешке или неке промене о истом обавесте мејлом комору како би информације биле ажуриране због списка за одбрану по службеној дужностикоји који ће бити евидентиран на Call centru Адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности.
У П О З О Р Е Њ Е

ЧЛАНОМ 83. став 1. тачка 8. НОВОГ ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ

ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ДА

АДВОКАТУ ПРЕСТАЈЕ ПРАВО НА БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ УКОЛИКО НЕ ИЗВРШАВА МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ У ПЕРИОДУ ДУЖЕМ ОД 6 МЕСЕЦИ.

ПРЕСТАНАК ПРАВА НА БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ БРИСАЊЕ ИЗ ИМЕНИКА АДВОКАТА, БЕЗ ВОЂЕЊА ПОСЕБНОГ ПОСТУПКА.

АДВОКАТ МОЖЕ ПОНОВО ДА СЕ УПИШЕ У ИМЕНИК АДВОКАТА УКОЛИКО ИЗМИРИ ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ, УКОЛИКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О АДВОКАТУРИ И СТАТУТОМ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ И ПЛАТИ УПИСНИНУ У ПУНОМ ИЗНОСУ.
Најновије вести
ПОСЕТА ОМУДСМАНУ КАТАЛОНИЈЕ И АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ КАТАЛОНИЈЕ


Саопштење поводом закључка комисије за заштиту конкуренције


Смернице АК Србије број: 308/2018 од 20.04.2018.године за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва.


Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура


Најновија обавештења
Одлука УО АК Ниша број: 1799-2/2018


Међународна научна конференција ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА: " Од равноправности до законитости"


ПРВО АДВОКАТСКО САВЕТОВАЊЕ


Списак учесника Семинара "Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом"


Полагање адвокатског испита у октобарском испитном року