Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Моле се сви адвокати АК Ниш да провере тачност својих података на сајту коморе и у случају грешке или неке промене о истом обавесте мејлом комору како би информације биле ажуриране због списка за одбрану по службеној дужностикоји који ће бити евидентиран на Call centru Адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности.

Povodom javne rasprave prvog nacrta revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23, u organizaciji Ministarstva pravde okruglom stolu je prisustvovao ispred Advokatske komore Srbije gospodin Vladimir Beljanski predsednik Advokatske komore Vojvodine.

U svom izveštaju je naveo sledeće:

Advokatska komora Srbije povodom iznetog akcionog plana za Poglavlje 23 bez učešća advokature Srbije i bez iskazanih potreba da advokatura predstavlja deo pravosuđa, Upravni odbor Advokatske komore Srbije hitno je zakazao sednicu na kojoj će se razmatrati ovo pitanje, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. 

 

    ADVOKATSKA KOMORA NIŠ    

P r e d s e d n i k

Advokat

Gordan Pantić

Најновије вести
ПОСЕТА ОМБУДСМАНУ КАТАЛОНИЈЕ И АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ КАТАЛОНИЈЕ


Саопштење поводом закључка комисије за заштиту конкуренције


Смернице АК Србије број: 308/2018 од 20.04.2018.године за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва.


Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура


Најновија обавештења
Обавештење о промени места одржавања Свечане академије поводом Дана Адвокатуре Србије у Београду


Обавештење о почетку рада Call centra Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности


Обавештење поводом обележавања Дана адвокатуре Србије у АК Ниш 28.02.2019 године


Саопштење за централну прославу 157-е годишњице адвокатуре у Србији


Обавештење - Спровођење извршења када су дужници Домови за децу и омладину, Геронтолошки центри и Центри за социјални рад