Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica

Dobrodošli

na Web prezentaciju Advokatske komore Niša. Na našem sajtu možete pronaći informacije o radu komore, advokatima komore i najnovije vesti i obaveštenja. Sa zadovolјstvom Vam stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja i sugestije.

POZIV
Pozivaju se advokati da svoje potrebe za prijem advokatskih pripravnika dostavljaju na mejl advokatske komore Niša a isti će biti objavljeni na sajtu advokatske komore Niša u delu "Oglasi za prijem advokatskih pripravnika"

POZIV
U svrhu boljeg obaveštavanja, mole se advokati da dostave svoje brojeve mobilnih telefona i mejl adrese ukoliko ih do sada nisu dostavili

E-learning zakonik o krivičnom postupku
Radno vreme Advokatske Komore Niš je od 08:00 do 16:00 časova.
Rad sa strankama je utorkom, sredom i četvrtkom od 12:00 do 14:00 časova.
Rad sa advokatima i advokatskim pripravnicima je svakog dana od 08:30 do 15:00 časova.
Mejl adresa Advokatske Komore Niš je advokatskakomora_nis@mts.rs
Mole se svi advokati AK Niš da provere tačnost svojih podataka na sajtu komore i u slučaju greške ili neke promene o istom obaveste mejlom komoru kako bi informacije bile ažurirane zbog spiska za odbranu po službenoj dužnostikoji koji će biti evidentiran na Call centru Advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti.
U P O Z O R E Nj E

ČLANOM 83. stav 1. tačka 8. NOVOG ZAKONA O ADVOKATURI

PREDVIĐENO JE DA

ADVOKATU PRESTAJE PRAVO NA BAVLjENjE ADVOKATUROM UKOLIKO NE IZVRŠAVA MATERIJALNE OBAVEZE PREMA ADVOKATSKOJ KOMORI U PERIODU DUŽEM OD 6 MESECI.

PRESTANAK PRAVA NA BAVLjENjE ADVOKATUROM POVLAČI ZA SOBOM BRISANjE IZ IMENIKA ADVOKATA, BEZ VOĐENjA POSEBNOG POSTUPKA.

ADVOKAT MOŽE PONOVO DA SE UPIŠE U IMENIK ADVOKATA UKOLIKO IZMIRI DOSPELE OBAVEZE, UKOLIKO ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE ZAKONOM O ADVOKATURI I STATUTOM ADVOKATSKE KOMORE I PLATI UPISNINU U PUNOM IZNOSU.
Najnovije vesti
POSETA OMUDSMANU KATALONIJE I ADVOKATSKOJ KOMORI KATALONIJE


Saopštenje povodom zaključka komisije za zaštitu konkurencije


Smernice AK Srbije broj: 308/2018 od 20.04.2018.godine za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i advokatska ortačka društva.


Obaveštenje Uprave za trezor korisnicima javnih sredstava


Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura


Najnovija obeveštenja
Uputstvo NBS u postupku izvršenja kada je izvršni dužnik Republika Srbija


Besplatno savetovanje "Primena novog MSFI za MSP i poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine"


KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA OD 12.- 17.12.2018.GODINE


SPISAK UČESNIKA SEMINARA „ZASTUPANjE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA: ZAŠTITA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE „


Seminar "ZASTUPANjE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA: ZAŠTITA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE" - POPUNjEN BROJ