Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica

Dobrodošli

na Web prezentaciju Advokatske komore Niša. Na našem sajtu možete pronaći informacije o radu komore, advokatima komore i najnovije vesti i obaveštenja. Sa zadovolјstvom Vam stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja i sugestije.

POZIV
Pozivaju se advokati da svoje potrebe za prijem advokatskih pripravnika dostavljaju na mejl advokatske komore Niša a isti će biti objavljeni na sajtu advokatske komore Niša u delu "Oglasi za prijem advokatskih pripravnika"

POZIV
U svrhu boljeg obaveštavanja, mole se advokati da dostave svoje brojeve mobilnih telefona i mejl adrese ukoliko ih do sada nisu dostavili

E-learning zakonik o krivičnom postupku
Radno vreme Advokatske Komore Niš je od 08:00 do 16:00 časova.
Rad sa strankama je utorkom, sredom i četvrtkom od 12:00 do 14:00 časova.
Rad sa advokatima i advokatskim pripravnicima je svakog dana od 08:30 do 15:00 časova.
Mejl adresa Advokatske Komore Niš je advokatskakomora_nis@mts.rs
U P O Z O R E Nj E

ČLANOM 83. stav 1. tačka 8. NOVOG ZAKONA O ADVOKATURI

PREDVIĐENO JE DA

ADVOKATU PRESTAJE PRAVO NA BAVLjENjE ADVOKATUROM UKOLIKO NE IZVRŠAVA MATERIJALNE OBAVEZE PREMA ADVOKATSKOJ KOMORI U PERIODU DUŽEM OD 6 MESECI.

PRESTANAK PRAVA NA BAVLjENjE ADVOKATUROM POVLAČI ZA SOBOM BRISANjE IZ IMENIKA ADVOKATA, BEZ VOĐENjA POSEBNOG POSTUPKA.

ADVOKAT MOŽE PONOVO DA SE UPIŠE U IMENIK ADVOKATA UKOLIKO IZMIRI DOSPELE OBAVEZE, UKOLIKO ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE ZAKONOM O ADVOKATURI I STATUTOM ADVOKATSKE KOMORE I PLATI UPISNINU U PUNOM IZNOSU.
Obaveštavaju se advokati da je Upravni odbor Advokatske komore Niša na svojoj 90. sednici održanoj dana 11.04.2018.godine, doneo odluku da se ove godine zaključi Ugovor o kolektivnom osiguranju profesionalne odgovornosti advokata AK Niša sa „Generali osiguranje Srbija“ a.d.o. kao najboljim ponuđačem.

Neophodno je da svi advokati dostave Izjavu o saglasnosti za pristupanje kolektivnom Ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata i dokaz o uplati iznosa 2.950,00 dinara najkasnije do 17.05.2018. godine Advokatskoj komori Niš na adresu: Ul. Generala Bože Jankovića broj 1/19, 18 000-Niš....

Nastavak teksta možete pročitati ovde
Najnovije vesti
Obaveštenje Uprave za trezor korisnicima javnih sredstava


Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura


Javna rasprava o radnom tekstu amandmana na Ustav.


Informacija o održanim sastancima povodom problema kod prijema sudskih pisama


Javna rasprava o radnom tekstu amandmana na Ustav Republike Srbije


Najnovija obeveštenja
Ugovor o kolektivnom osiguranju profesionalne odgovornosti advokata AK Niša za period 17.05.2018.god. do 17.05.2019.god.


Izbori nosilaca funkcija organa AK Niša za mandatni period 2018-2022 godine


Polaganje advokatskog ispita u aprilskom ispitnom roku


Advokatska komora Pariza organizuje edukaciju za mlade advokate


Odluka Izborne komisije Advokatske komore Niš broj: 664/2018 od 26.03.2018.godine