Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica

Dobrodošli

na Web prezentaciju Advokatske komore Niša. Na našem sajtu možete pronaći informacije o radu komore, advokatima komore i najnovije vesti i obaveštenja. Sa zadovolјstvom Vam stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja i sugestije.

POZIV
Pozivaju se advokati da svoje potrebe za prijem advokatskih pripravnika dostavljaju na mejl advokatske komore Niša a isti će biti objavljeni na sajtu advokatske komore Niša u delu "Oglasi za prijem advokatskih pripravnika"

POZIV
U svrhu boljeg obaveštavanja, mole se advokati da dostave svoje brojeve mobilnih telefona i mejl adrese ukoliko ih do sada nisu dostavili

E-learning zakonik o krivičnom postupku
Radno vreme Advokatske Komore Niš je od 08:00 do 16:00 časova.
Rad sa strankama je utorkom, sredom i četvrtkom od 12:00 do 14:00 časova.
Rad sa advokatima i advokatskim pripravnicima je svakog dana od 08:30 do 15:00 časova.
Mejl adresa Advokatske Komore Niš je advokatskakomora_nis@mts.rs
Mole se svi advokati AK Niš da provere tačnost svojih podataka na sajtu komore i u slučaju greške ili neke promene o istom obaveste mejlom komoru kako bi informacije bile ažurirane zbog spiska za odbranu po službenoj dužnostikoji koji će biti evidentiran na Call centru Advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti.
U P O Z O R E Nj E

ČLANOM 83. stav 1. tačka 8. NOVOG ZAKONA O ADVOKATURI

PREDVIĐENO JE DA

ADVOKATU PRESTAJE PRAVO NA BAVLjENjE ADVOKATUROM UKOLIKO NE IZVRŠAVA MATERIJALNE OBAVEZE PREMA ADVOKATSKOJ KOMORI U PERIODU DUŽEM OD 6 MESECI.

PRESTANAK PRAVA NA BAVLjENjE ADVOKATUROM POVLAČI ZA SOBOM BRISANjE IZ IMENIKA ADVOKATA, BEZ VOĐENjA POSEBNOG POSTUPKA.

ADVOKAT MOŽE PONOVO DA SE UPIŠE U IMENIK ADVOKATA UKOLIKO IZMIRI DOSPELE OBAVEZE, UKOLIKO ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE ZAKONOM O ADVOKATURI I STATUTOM ADVOKATSKE KOMORE I PLATI UPISNINU U PUNOM IZNOSU.
Obaveštavamo advokate-članove Advokatske komore Niš, da je u ponedeljak 16.07.2018.godine u 16h u Vranju, posle kraće bolesti u 82. godini preminuo ugledni advokat Nešić Sreten iz Vranja, dugogodišnji i istaknuti član organa komore, doajen vranjske i srpske advokature. Sahrana će se obaviti u sredu 18.07.2018. godine u 13h na Šapranovačkom groblju u Vranju, a komemoracija će biti održana, istog dana sa početkom u 10h u velikoj sali Višeg suda u Vranju.
Celo obaveštenje možete pročitati ovde.
ADVOKATSKA KOMORA NIŠ
P r e d s e d n i k
Advokat
Gordan Pantić
Najnovije vesti
Saopštenje povodom zaključka komisije za zaštitu konkurencije


Smernice AK Srbije broj: 308/2018 od 20.04.2018.godine za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i advokatska ortačka društva.


Obaveštenje Uprave za trezor korisnicima javnih sredstava


Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura


Javna rasprava o radnom tekstu amandmana na Ustav.


Najnovija obeveštenja
Call centar Advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti


Obaveštenje o smrti adv. Nešić Sretena iz Vranja


Odluka AK Niš Broj: 1133-9/2018 od 15.06.2018.godine o oslobađanju plaćanja članarine advokatima kojima je rešenjem AK Niša usvojen zahtev za privremeni prestanak na bavljenje advokaturom


Kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti


Seminar "Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom"