Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica

Dobrodošli

na Web prezentaciju Advokatske komore Niša. Na našem sajtu možete pronaći informacije o radu komore, advokatima komore i najnovije vesti i obaveštenja. Sa zadovolјstvom Vam stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja i sugestije.

Advokatski ispit

datum objavljivanja 30.05.2014. godine

Prijem zahteva za polaganje advokatskog ispita, shodno članu 6. Pravilnika o advokatskom ispitu, podnosi se do 15-tog u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit.

Uz zahtev sa kratkom radnom biografijom za polaganje ispita podnosi se dokumentacija navedena u članu 6. Pravilnika o advokatskom ispitu.

Visina naknade, po odluci Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niš od 09.05.2014, i dopunama od 30.05.2014, iznosi:

  • za prvo polaganje ispita 15.600,00 dinara;
  • za naknadno polaganje ispita 5.200,00 dinara, za kandidate koji polažu jedan predmet;
  • za naknadno polaganje ispita 10.400,00 dinara, za kandidate koji polažu dva predmeta;
  • za naknadno polaganje ispita 15.800,00 dinara, za kandidate koji polažu ceo ispit.

Naknada se uplaćuje na tekući račun Advokatske komore Niš broj 160-18231-91, svrha uplate: naknada za polaganje advokatskog ispita .

Polaganje advokatskog ispita obavlja se u prostorijama Advokatske komore Niš, ul. Učitelj Tasina 16.

PREDSEDNIK AK NIŠ
Brankica Orlović, adv.Original dokumnta može se preuzeti ovde.