Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Адвокатска комора Париза организује едукацију за младе адвокате

датум објављивања: 28.03.2018. године

Обавештавају се сви заинтересовани адвокати до 40 година живота да Адвокатска комора Париза организује едукацију за младе адвокате, да програм едукације на енглеском језику траје 10 недеља, а програм едукације на француском језику траје 8 недеља.

Кандидати који су заинтересовани за едукацију у Паризу сами сносе трошкове пута и боравка, а Адвокатска комора Париза трошкове едукације. Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

-да имају до 40 година живота
-да течно говоре француски или енглески у зависности од тога за који се програм пријављују
-да имају закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности
-да имају доказ о знању језика

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе и биографију на енглеском или француском језику у зависности од програма за који се пријављују, пропратно писмо на фрацуском или енглеском у зависности за који програм се пријављују, фотографију, копију путне испрев и потврду адвокатске коморе о професионалном статусу

Пријаве са неопходним доказима достављају се Адвокатској комори Србије

Програм можете преузети oвде.