Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Уговор о колективном осигурању професионалне одговорности адвоката АК Ниша за период 17.05.2018.год. до 17.05.2019.год.

датум објављивања: 18.04.2018. године

Обавештавају се адвокати да је Управни одбор Адвокатске коморе Ниша на својој 90. седници одржаној дана 11.04.2018.године, донео одлуку да се ове године закључи Уговор о колективном осигурању професионалне одговорности адвоката АК Ниша са „Generali osiguranje Srbija“ а.д.о. као најбољим понуђачем.

Неопходно је да сви адвокати доставе Изјаву о сагласности за приступање колективном Уговору о осигурању од професионалне одговорности адвоката и доказ о уплати износа 2.950,00 динара најкасније до 17.05.2018. године Адвокатској комори Ниш на адресу: Ул. Генерала Боже Јанковића број 1/19, 18 000-Ниш.

Уколико адвокат тражену изјаву о приступању колективном осигурању, са доказом о уплати не достави Адвокатској комори Ниш, сматраће се да се определио за закључење Уговора о индивидуалном осигурању од професионалне одговорности и дужан је да најкасније до 17.05.2018.године достави доказ о закљученом уговору о обавезном осигурању од професионалне одговорности према минимално прописаним условима из Одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије број: 599-7/2012, којом је минимална осигурана сума за штету од професионалне одговорности 20.000,00 евра.

Чланом 208. став 1. тачка 10) Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша број 8/2012 и 99/2015) прописано је да адвокату престаје право на бављење адвокатуром „у случају да не закључи уговор о осигурању од професионалне одговорности – од дана доношења коначне одлуке о брисању из именика“.

Чланом 237. Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша број 8/2012 и 99/2015) прописано је да „уколико адвокат има неизмирене материјалне обавезе према адвокатској комори, не може закључити уговор осигурању од обавезне професионалне одговорности“

Изјава о сагласности са пратећом документацијом свим адвокатима Адвокатске коморе Ниш биће благовремено достављена на адресе седишта њихових адвокатских канцеларија.

Прилог овог обавештења чини:

Одлука УО АК Ниш број: 754-3/2018 од 11.04.2018.године - можете преузети oвде.

Услови за осигурање од професионалне одговорности - можете преузети oвде.

Изјаву о сагласности за приступање колективном уговору о осигурању- можете преузети oвде.

Пример налога за уплату и налога за пренос -можете преузети oвде.

Председница АК Ниш
Орловић Бранкица, адвокат