Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
ПРИМЕДБЕ, ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ НА ИЗМЕНЕ ЗПП-а.

датум објављивања: 31.05.2018. године

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Србије одржаној дана 30.05.2018.године разматран је Извештај са састанка Комисије Адвокатске коморе Србије за грађанско право у делу донетих примедби на предлог измена и допуна ЗПП-а из октобра 2017.године.

Предлог за измене ЗПП-а од стране Комисије разматраће се и коначно уобличити у радну верзију предлога након што адвокати по адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Позивају се адвокати Адвокатске коморе Ниш да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе Адвокатској комори Ниш писаним путем на адресу: Адвокатска комора Ниш, Ул. Генерала Боже Јанковића број 1/19, 18 000- Ниш, са назнаком: "Примедбе, предлози и сугестије на измене ЗПП-а" или електронским путем на мејл: advokatskakomora_nis@mts.rs.

Предлог Комисије можете преузети oвде.
АДВОКАТСКА КОМОРА НИШ
П р е д с е д н и к
Адвокат
Гордан Пантић