Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Надзорни Одбор Адвокатске коморе Ниш

датум објављивања: 07.06.2018. године

Обавештавају се сви адвокати Адвокатске коморе Ниш да је на конститутивној седници Надзорног одбора Адвокатске коморе Ниш одржаној дана 07.06.2018.године једногласно је за председника Надзорног одбора Адвокатске коморе Ниш изабран адвокат Јовановић Драган из Ниша.

АДВОКАТСКА КОМОРА НИШ
П р е д с е д н и к
Адвокат
Гордан Пантић