Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
САВЕТОВАЊЕ ЗА АДВОКАТЕ У ОБЛАСТИ НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ, Правни факултет у Нишу, 07. и 08.09.2018.године.

датум објављивања: 27.08.2018. године

У Србији су последњих година донети бројни антидискриминациони закони којима су успостављени механизми правне заштите од дискриминације, у складу са обавезама државе које проистичу из међународних уговора о људским правима. У пракси се поводом примене антидискриминациних прописа јављају бројне недоумице, а многим правним професионалцима ова област није довољно позната.

Имајући то у виду, Адвокатска комора Ниша, у сарадњи са Правном клиником за заштиту од дискриминације Правног факултета у Нишу, уз подрчку Мисије ОЕБС-а у Србији, организује бесплатну дводневну обуку у области антидискриминационог права, намењену аквокатима и адвокатињама.

Обука ће бити одржана 7. септембра (15-17,30h) и 8. семптембра (9,30-14,15h) на Правном факултету у Нишу.

Програм обуке конципиран је тако да обезбеђује стицање знања и вештина неопходних за успешно препознавање, разумевање и правну квалификацију различитих облика дискриминације, примену прописа којима је регулисан поступак у парницама за заштиту од дискриминације, укључујући и специфична правила о терету доказивања.

Позивамо вас да се пријавите на ову обуку. Посебно охрабрујемо младе адвокате, којима ће овај вид обуке бити од посебне користи. Број места је ограничен.

Можете се пријавити најкасније до 31. августа 2018. године, до 14 часова Стручној служби Адвокатске коморе Ниш или мејлом на адресу: advokataskakomora_nis@ mts.rs

Саветовање се не односи на адвокатску заједницу Врање и Лесковац, с обзиром да ће у наредном периоду исто бити организовано на територији њихових заједница.

Програм обуке можете преузети oвде.

У Нишу, дана 27.08.2018.године

АДВОКАТСКА КОМОРА НИШ
П р е д с е д н и к
Адвокат
Гордан Пантић