Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Осигурање за новоуписане адвокате

датум објављивања: 18.10.2018. године

Aдвокати који су полагали заклетву 17.10.2018.године треба да уплате износ од 2.065 динара за oсигурање од професионалне одговорности адвоката и доказ о уплати са изјавом о приступању колективном осигурању доставе АК Ниш, у најкраћем року.