Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
I саветовање - Проблеми у садржини равноправних прописа и њиховој примени и II саветовање - Управни поступак и управни спор из угла судске праксе

датум објављивања: 06.05.2019. године