Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
Advokatska komora Pariza organizuje edukaciju za mlade advokate

datum objavljivanja 28.03.2018. godine

Obaveštavaju se svi zainteresovani advokati do 40 godina života da Advokatska komora Pariza organizuje edukaciju za mlade advokate, da program edukacije na engleskom jeziku traje 10 nedelja, a program edukacije na francuskom jeziku traje 8 nedelja.

Kandidati koji su zainteresovani za edukaciju u Parizu sami snose troškove puta i boravka, a Advokatska komora Pariza troškove edukacije. Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

-da imaju do 40 godina života
-da tečno govore francuski ili engleski u zavisnosti od toga za koji se program prijavljuju
-da imaju zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti
-da imaju dokaz o znanju jezika

Kandidati su dužni da uz prijavu dostave i biografiju na engleskom ili francuskom jeziku u zavisnosti od programa za koji se prijavljuju, propratno pismo na fracuskom ili engleskom u zavisnosti za koji program se prijavljuju, fotografiju, kopiju putne isprev i potvrdu advokatske komore o profesionalnom statusu

Prijave sa neophodnim dokazima dostavljaju se Advokatskoj komori Srbije

Program možete preuzeti ovde.