Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
Ugovor o kolektivnom osiguranju profesionalne odgovornosti advokata AK Niša za period 17.05.2018.god. do 17.05.2019.god.

datum objavljivanja 18.04.2018. godine

Obaveštavaju se advokati da je Upravni odbor Advokatske komore Niša na svojoj 90. sednici održanoj dana 11.04.2018.godine, doneo odluku da se ove godine zaključi Ugovor o kolektivnom osiguranju profesionalne odgovornosti advokata AK Niša sa „Generali osiguranje Srbija“ a.d.o. kao najboljim ponuđačem.

Neophodno je da svi advokati dostave Izjavu o saglasnosti za pristupanje kolektivnom Ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata i dokaz o uplati iznosa 2.950,00 dinara najkasnije do 17.05.2018. godine Advokatskoj komori Niš na adresu: Ul. Generala Bože Jankovića broj 1/19, 18 000-Niš.

Ukoliko advokat traženu izjavu o pristupanju kolektivnom osiguranju, sa dokazom o uplati ne dostavi Advokatskoj komori Niš, smatraće se da se opredelio za zaključenje Ugovora o individualnom osiguranju od profesionalne odgovornosti i dužan je da najkasnije do 17.05.2018.godine dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti prema minimalno propisanim uslovima iz Odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj: 599-7/2012, kojom je minimalna osigurana suma za štetu od profesionalne odgovornosti 20.000,00 evra.

Članom 208. stav 1. tačka 10) Statuta Advokatske komore Niša („Službeni list Grada Niša broj 8/2012 i 99/2015) propisano je da advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom „u slučaju da ne zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti – od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika“.

Članom 237. Statuta Advokatske komore Niša („Službeni list Grada Niša broj 8/2012 i 99/2015) propisano je da „ukoliko advokat ima neizmirene materijalne obaveze prema advokatskoj komori, ne može zaključiti ugovor osiguranju od obavezne profesionalne odgovornosti“

Izjava o saglasnosti sa pratećom dokumentacijom svim advokatima Advokatske komore Niš biće blagovremeno dostavljena na adrese sedišta njihovih advokatskih kancelarija.

Prilog ovog obaveštenja čini:

Odluka UO AK Niš broj: 754-3/2018 od 11.04.2018.godine - možete preuzeti ovde.

Uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti - možete preuzeti ovde.

Izjavu o saglasnosti za pristupanje kolektivnom ugovoru o osiguranju- možete preuzeti ovde.

Primer naloga za uplatu i naloga za prenos -možete preuzeti ovde.

Predsednica AK Niš
Orlović Brankica, advokat