Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
Seminar "ZASTUPANjE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA: ZAŠTITA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE" - POPUNjEN BROJ

datum objavljivanja 30.10.2018. godine

Broj od 50 učesnika za Seminar "ZASTUPANjE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA: ZAŠTITA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENjE" 16.11.2018.godine u 14h u Nišu je POPUNjEN u 12:51h.