Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 

✓ BESPLATNO jednodnevno savetovanjeOd 1. jula 2019. godine - Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV koji se podnosi 15. avgusta i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV


Mesto održavanja ikonica

Niš

02. jul 2019.

Novi Sad

04. jul 2019.

Beograd

05. jul 2019.

 
O savetovanju

Prema Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - "Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017, 48/2018 i 60/2018, 30. juna 2019. godine ističe rok u kojem nadležni poreski organ neće uzimati u obzir greške u iskazivanju podataka u Obrascu POPDV koje nemaju uticaja na iznos poreske obaveze.

Imajući u vidu da se PDV prijava i Obrazac POPDV za jul 2019. godine podnose do 15. avgusta, krajnji rok za pripremu je rok za podnošenje PDV prijave za jul 2019. godine.

 
Teme savetovanja
 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 • Poreski prekršaji u kontekstu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV
 • Aktuelna mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom propisa o PDV i druge PDV aktuelnosti
Predavači
 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor

 • Olica Pješćić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Poresko-računovodstveni instruktor
Zašto da dođete na Paragrafovo savetovanje?

Cilj savetovanja je da se pretplatnici i svi drugi učesnici još jednom podsete na pravila iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, sa posebnim osvrtom na specifična pitanja.

Saznajte više
 
 
Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 

Jednodnevna radionica


Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

 • 21.8.2019 - Početak primene Zakona

 • 21.8.2019- Početak primene podzakonskih akata


Mesto održavanja ikonica

Beograd
hotel “Prag”


11. jul 2019.

 
O radionici

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počinje da se primenjuje
21. avgusta 2019. godine.


Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Radionica je namenjena:

Radionica je namenjena svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljanju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

 
Teme radionice:
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture zakona
 • Obaveze rukovalaca i obrađivača podataka
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
Predavač:
 • Zlatko Petrović

  - Pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

  - Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti

  - Akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu
Zašto da dođete na Paragrafovu radionicu?

Polaznici će steći znanja o konceptu zaštite podataka o ličnosti i upoznati se sa pozitivnim pravnim propisima i faktičkim stanjem u ovoj oblasti u Republici Srbiji.

Biće dat prikaz novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i poseban osvrt na praksu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti. Učesnici će se upoznati sa svim obavezama koje ih očekuju od 21. avgusta 2019. godine.

Saznajte više
 
 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram Viber Google Play


Odjava sa email liste   |   Unsubscribe