Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
ДРУГО АДВОКАТСКО САВЕТОВАЊЕ, ХОТЕЛ „МОНА" ЗЛАТИБОР / 25-27.10.2019.ГОДИНЕ

датум објављивања: 29.08.2019. године

Поштоване колеге,

Адвокатска комора Београда је 2018.године организовала „Прво адвокатско саветовање" чији је циљ био да адвокатура окупи стручну јавност и иницира дискусију о конкретним питањима од значаја за професију, заштиту права и слобода грађана Србије и функционисање правосуђа као целине. На скупу одржаном у периоду 26-28.10.2018.године у Хотелу „МОНА" на Златибору поред великог броја адвоката учествовало је: Министарство правде, судови, јавна тужилаштва, професори правних факултета, представници струковних удружења, медија и невладиног сектора. Теме панела биле су: уставни положај адвокатуре и закон о бесплатној правној помоћи, кол центар адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности, проблеми судске праксе у кривичном и парничном поступку, однос адвокатуре и других правних професија и обавезно тонско снимања суђења. Дискусију су иницирали панелисти из различитих правосудних професија уз активно укључивање свих учесника.

Позивам Вас да учествујете у „Другом адвокатском саветовању" које ће се одржати у Хотелу „МОНА" на Златибору у периоду 25-27.10.2019.године. Програм рада саветовања биће:

                                                                                                                  

ПЕТАК 25.10.2019.ГОДИНЕ

 

16,00 – 17,00 ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ

 

17,00 – 19,00 1.ПАНЕЛ: „УТИЦАЈ АДВОКАТСКЕ ПРОФЕСИЈЕ НА КВАЛИТЕТ ВРШЕЊА ПРАВДЕ"

 

19,00-21,00 КОКТЕЛ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АК БЕОГРАДА

 

СУБОТА 26.10.2019.ГОДИНЕ

 

09,30 – 11,30 2.ПАНЕЛ: „КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ АДВОКАТА – ПОТРЕБНЕ ИЗМЕНЕ"

 

11,30 – 12,15 ПАУЗА

 

12,15 – 14,15 3.ПАНЕЛ: „АДВОКАТСКА ТАРИФА – ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ И ПОТРЕБНЕ ИЗМЕНЕ"

 

14,15 – 15,00 ПАУЗА

 

15,00 – 17,00 4.ПАНЕЛ: „МОГУЋА УНАПРЕђЕЊА У РАДУ КОЛ ЦЕНТРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ"

 

17,00 – 17,15 ПАУЗА

 

17,45 – 19,45 5.ПАНЕЛ: „КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ У ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ ПРОЦЕСНИХ ЗАКОНА"

 

21,00 – 01,00 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА У ОРГАНИЗАЦИЈИ АК БЕОГРАДА

 

НЕДЕЉА 27.10.2019.ГОДИНЕ - ОДЛАЗАК УЧЕСНИКА

 

На саветовање су добро дошли не само адвокати из Београда и свих осталих адвокатских комора у Србији већ и судије, јавни тужиоци, професори факултета, представници медија и невладиног сектора. За ово саветовању није предвиђена никаква котизација, не издаје се зборник радова и не формулишу се никакви закључци. У оквиру пет панел дискусија које започињу панелисти из различитих правосудних професија, могућност активног учешћа у дискусији имају сви присутни. Циљ који постижемо је отклањање баријера у комуникацији између различитих правосудних професија и покретање дијалога о суштинским питањима од значаја за правилну и уједначену примену права. Уверени смо да ће покренути дијалог поводом конкретних питања представљати окидач стручној јавности да отворена питања адекватно уреди у интересу владавине права. Једном речју, на саветовању ће бити речи не само о проблемима са којима се суочава адвокатура, већ и правосуђе са адвокатуром. На крају саветовања АК Београда организоваће свечану вечеру у Хотелу „МОНА" у суботу 26.10.2019.године са почетком у 21,00 на коју су позвани сви гости и учесници саветовања - до попуне капацитета. АК Београда сносиће целокупан трошак организације свечане вечере тако да не постоји никаква котизација за присуство овом догађају. Позивамо све заинтересоване да у случају потребе проналажења смештаја или превоза под повољнијим условима контактирају агенцију „Viktory Travel" на 011-244-1117http://www.victorytravel.rs/package/zlatibor  или на адреси Београд, Обилићев венац 18.

 

ПOЗВАНИ УЧЕСНИЦИ:

 

АК Србије, АК Војводине, АК Ниша, АК Чачка, АК Шапца, АК Пожаревца, АК Крагујевца, АК Зајечара

АК Црне Горе, АК Републике Српске, АК Федерације БиХ, АК Македоније, АК Словеније, АК Хрватске

АК Букурешта, АК Солуна, АК Корче и АК Софије

Министарство правде, Министарство финансија, Министарство унутрашњих пословa

Уставни суд РС, Врховни касациони суд РС, Апелациони суд у Београду, Виши суд у Београду

Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду, Трећи основни суд у Београду

Основни суд у Обреновцу, Основни суд у Младеновцу, Основни суд у Лазаревцу

Привредни суд у Београду, Привредни Апелациони суд, Управни суд РС

Прекршајни суд у Београду, Прекршајни апелациони суд РС

Републичко јавно тужилаштво, Апелационо јавно тужилаштво, Више јавно тужилаштво у Београду

Тужилаштво за организовани криминал, Тужилаштво за ратне злочине

Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Друго основно јавно тужилаштво у Београуд, Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Основно јавно тужилаштво у Обреновцу, Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу

Управа криминалистичке полиције, Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма, Управа за извршење заводских санкција, Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја, Удружење судија Србије, Удружење јавних тужилаца, Удружење судија и јавних тужилаца, Удружење судијских и тужилачких помоћника, Комора јавних бележника,Комора јавних извршитеља 

 

Правни факултет Универзитета у Београду, Српско удружење за кривично правну теорију и праксу, Правосудна академија,Студентски парламент Правног факултета у Београду,Алумни клуб Правосудне академије, Канцеларија ОЕБС-А, Канселарија ABA ROLI, Канцеларија ОПДАТ, Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права, „Танјуг" „Политика" „Вечерње новости"

 

                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                            АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                                                                       Југослав Тинтор, адвокaт

Прилоге можете преузети овде