Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава

датум објављивања: 16.03.2018. године

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати обавештење Министарства финансија, Управе за трезор, Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику, од 15.03.2018. године, везано за примену Одредби Закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

У овом обавештењу поновљен је ранији став наведене Управе да ОБАВЕЗЕ ПРЕМА АДВОКАТИМА НИСУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ И НЕ РЕГИСТРУЈУ СЕ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА.

Прилог можете преузети oвде.