Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Смернице АК Србије број: 308/2018 од 20.04.2018.године за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва.

датум објављивања: 08.05.2018. године

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код адвокатa можете преузети oвде.

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва можете преузети oвде.