Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
POSETA OMBUDSMANU KATALONIJE I ADVOKATSKOJ KOMORI KATALONIJE

datum objavljivanja 05.10.2018. godine

POSETA OMBUDSMANU KATALONIJE I ADVOKATSKOJ KOMORI KATALONIJE

SARADNjA KOJU TREBA NASTAVITI

Članovi naše komore advokati Oliver Injac i Aleksandar Basta nedavno su bili gosti španskih kolega

Povod posete je bio uručenje monografije ''Advokatska komora Niš 45. godina 1972-2017'' u kojoj je , između ostalog, obrađena i saradnja španske Agencije za međunarodnu saradnju, Ombudsmana Katalonije i Advokatske komore Katalonije sa Advokatskom komorom Niš počev od 2003. godine kroz Projekat besplatne pravne pomoći.Poseta je bila usaglašena na osnovu pozdravnog pisma o namerama predsednika Advokatske komore Niš Gordana Pantića.

Tom prilikom je Ombudsman Katalonije Rafael Ribo izrazio zadovoljstvo saradnjom koja je ta institucija imala sa našom Advokatskom komorom, uz napomenu da mu je posebno drago što je ta saradnja predstavljena i na stranicama naše monografije. Tom prilikom predstavnici naše komore istakli su važnost pomenutog projekta , a čija su prateća rešenja uneta u nacrt novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Republike Srbije.

Advokati Aleksandar Basta i Oliver Injac sa Ombudsmanom Katalonije Rafaelom Riboom

Advokatskoj komori Katalonije, kao jednoj od regionalnih advokatskih komora Kraljevine Španije, takođe je uručen primerak naše monografije, a u razgovoru sa njihovim predstavnikom Imom San Garsija-Gaskon izraženo je obostrano zadovoljstvo navedenom saradnjom u prethodnom periodu. Ona je zatim naše kolege upoznala sa projektom edukacije advokata koji Advokatska komora Katalonije sprovodi na međuregionalnom nivou sa poljskim advokatima i pri čemu je izrazila spremnost da i naša Advokatska komora Niš, kao regionalna komora, bude uključena u neki od budućih projekata Advokatske komore Katalonije koji se odnose na podizanje nivoa znanja i veština advokata

Naše kolege sa Imom San Garsija - Gaskonom iz Advokatske komore Katalonije

Takođe, koleginica San Garsija-Gasko ukazala je na činjenicu da je Advokatska komora Katalonije članica European Bars Federation (FBE) - Federacije evropskih advokatskih komora sa sedištem u Strazburu, čije su članice nacionalne, regionalne i lokalne advokatske komore i udruženja pravnika sa područja zemalja članica Saveta Evrope (čiji je član i Republika Srbija), a što njima , između ostalog, omogućuje lakše povezivanje sa advokatskim komorama kao i apliciranje za projekte Evropske Unije. Inače, ova Federacija ima 250 članica -advokatskih komora sa oko 800.000 advokata.

14 Zajednica - kolegijuma advokata čine Advokatsku komoru Katalonije