Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Моле се сви адвокати АК Ниш да провере тачност својих података на сајту коморе и у случају грешке или неке промене о истом обавесте мејлом комору како би информације биле ажуриране због списка за одбрану по службеној дужностикоји који ће бити евидентиран на Call centru Адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности.

Извештај  Верификационе комисије бр. 2169-1/2020 од 15.10.2020.год  о законитом и статутарном спровођењу избора за представнике у Скупштини АК Ниша за мандатни период 2020-2024 године, који избору су одржани по утврђеним бирачким местима у Заједницама адвоката дана 08.10.2020.год можете видети овде:

У прилогу се налази Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину која настаје објављивањем активности, износима накнада.   Сходно примени ова Уредба се односи и на адвокате чија је делатност по Уредби спада  у делатности које имају мали утицај на животну средину  па сходно томе  имају обавезу подношења пријаве надлежном органу. Рок за подношење пријаве је 31.07.2020.год. Уредбу  објављену у Службеном гласнику РС бр. 86/2019 И 89/2019 можете погледати ovde

Најновије вести
ПОСЕТА ОМБУДСМАНУ КАТАЛОНИЈЕ И АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ КАТАЛОНИЈЕ


Саопштење поводом закључка комисије за заштиту конкуренције


Смернице АК Србије број: 308/2018 од 20.04.2018.године за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва.


Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура


Најновија обавештења
Извештај Верификационе комисије бр. 2169-1/2020 о законитом и статутарном спровођењу избора


Адвокатска комора Србије - Притужба на рад Републичког геодетског завода


Адвокатска комора Војводине - позив адвокатима да узму учешће у анкетном истраживању


Саопштење са 14. седнице Уставног суда


Обавештење о полагању адвокатског испита у октобарском испитном року