Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Моле се сви адвокати АК Ниш да провере тачност својих података на сајту коморе и у случају грешке или неке промене о истом обавесте мејлом комору како би информације биле ажуриране због списка за одбрану по службеној дужностикоји који ће бити евидентиран на Call centru Адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности.

Поштовани,

ИНИЦИЈАТИВУ за оцену уставности и законитости Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнаде, условима за њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину – „Службени гласник РС“ 86/2019, 89/2019 коју је поднела Адвокатска комора Србије Уставном суду Републике Србије дана 05.08.2020. године можете преузети овде.

Поштоване колеге,

 

Позивамо Вас да се у складу са својим могућностима укључите у акцију прикупљања средстава за лечење Невене Станојевић, адвоката у Београду.

Средства се прикупљају ради наставка лечења у клиници “Medicana” у Истанбулу, Турска.

Позивамо Вас да се укључите у ову акцију солидарности и помогнете успешном лечењу адвоката Невене Станојевић.

Уплата се може извршити на један од следећих рачуна:

Динарски рачун: 160-6000000070071-35

Девизни рачун у EUR: 1160600000007013731

IBAN: RS35160600000007013731

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Апел

 

У прилогу се налази Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину која настаје објављивањем активности, износима накнада.   Сходно примени ова Уредба се односи и на адвокате чија је делатност по Уредби спада  у делатности које имају мали утицај на животну средину  па сходно томе  имају обавезу подношења пријаве надлежном органу. Рок за подношење пријаве је 31.07.2020.год. Уредбу  објављену у Службеном гласнику РС бр. 86/2019 И 89/2019 можете погледати ovde

Најновије вести
ПОСЕТА ОМБУДСМАНУ КАТАЛОНИЈЕ И АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ КАТАЛОНИЈЕ


Саопштење поводом закључка комисије за заштиту конкуренције


Смернице АК Србије број: 308/2018 од 20.04.2018.године за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва.


Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура


Најновија обавештења
Иницијатива за оцену уставности и законитости поднета од стране Адвокатске коморе Србије Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину


Акција солидарности


Захтев за аутентично тумачење одредбе


Заједничко писмо адвокатима Србије председника Адвокатске коморе Србије и председника Адвокатских комора у њеном саставу


Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину која настаје објављивањем активности, износима накнада