Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Моле се сви адвокати АК Ниш да провере тачност својих података на сајту коморе и у случају грешке или неке промене о истом обавесте мејлом комору како би информације биле ажуриране због списка за одбрану по службеној дужностикоји који ће бити евидентиран на Call centru Адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности.

У прилогу се налази Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину која настаје објављивањем активности, износима накнада.   Сходно примени ова Уредба се односи и на адвокате чија је делатност по Уредби спада  у делатности које имају мали утицај на животну средину  па сходно томе  имају обавезу подношења пријаве надлежном органу. Рок за подношење пријаве је 31.07.2020.год. Уредбу  објављену у Службеном гласнику РС бр. 86/2019 И 89/2019 можете погледати ovde

Најновије вести
ПОСЕТА ОМБУДСМАНУ КАТАЛОНИЈЕ И АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ КАТАЛОНИЈЕ


Саопштење поводом закључка комисије за заштиту конкуренције


Смернице АК Србије број: 308/2018 од 20.04.2018.године за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва.


Обавештење Управе за трезор корисницима јавних средстава


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку регистровања фактура


Најновија обавештења
ИЗМЕЊЕНИ СПИСАК УЧЕСНКА СЕМИНАРА ,,Малолетници као учиниоци дела и малолетници као оштећени кривичним делом"


Семинар "Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетници као оштећени кривичним делом" , 26.09.2020.године у 10 часова, Хотел "Видиковац", Ул. Мокрањчева број 70


СЕМИНАР ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ - БРОЈ УЧЕСНИКА ЈЕ ПОПУЊЕН -


Обавештење о одржавању састанка заједнице адвоката Ниша - 22.09.2020.године у 13:30 часова, ул. Генерала Боже Јанковића бр. 1/19, III спрат -


Саопштење Адвокатске коморе Ниша о нападу трећих лица на адвоката Зафировић Стојана из Прешева и адвоката Дојчиновић Јелене из Бојника